Servicios

La Biblioteca Municipal gestiona la cessió dels següents espais per a realitzar reunions públiques o privades:

  1. La sala d’actes de la Biblioteca està situada en la planta baixa de l'edifici, amb una superfície de 120m2, un aforament de 73 persones i adequada amb equip de so i imatge. Està reservada fonamentalment a la realització de manifestacions culturals i educatives organitzats i/o en els que col·labora l’Ajuntament de Vinaròs. El seu ús i funcionament es regula pel capítol VII del Reglament de funionament i ús del servei de Biblioteca Municipal (BOP 18, 11 de febrer de 2012).
  2. La sala d’actes de la Casa de la Cultura està situada en la planta baixa de l'edifici, té una superfície de 90 m2, amb 70 seients i adequada també amb equip de so i imatge. En principi, aquest saló es pot utilitzar a partir de les 20.30 h de dilluns a divendres, i en caps de setmana tot el dia.

L'ús d'aquests espais es gratuït però requereix una formalització, primer contactar amb la Biblioteca (964 45 95 90) i reservar dia, i a continuació, omplir la sol·licitud de reserva de la sala d'actes i tramitar-la telemàticament a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament. La cessió o denegació de l'ús de les sales correspon al Regidor de Cultura i serà comunicada pel servei de Biblioteca als sol·licitants.