Escull un color: Tamany del text:

Es troba a:

Inici Serveis
Imprimeix Correu electrònic

La Biblioteca de Vinaròs posa al nostre abast en relació a la cultura, l'educació i l'ocupació del temps lliure els següent serveis:

Consulta en sala

consulta_en_sala

L’accés al conjunt de materials que conformen el fons bibliogràfic de la Biblioteca Municipal és lliure en tot l’edifici. D’ell,  una petita part de monografies pertanyen al tipus d’exemplars exclosos de préstec, és a dir, només són per a consultar en les dependències de la biblioteca, és el cas de les obres de referència (diccionaris, enciclopèdies,...), llibres de valor, atles...

Préstecs

Permet l’ús dels documents fora de la Biblioteca a través de les següents modalitats:

 • Personal: L’usuari es pot endur a casa 6 materials bibliogràfics per un període de 15 dies renovables per  15 dies més, i 6 documents àudio-visuals (2 CD-ROM’S, 2 DVD’S i 2 CD’S) per un període de 7 dies no renovables.

  Imprés de sol·licitud del carnet de lector.

 • Col·lectiu: Dirigit a totes aquelles entitats i centres de diversa índole per a realitzar un préstec alhora de 12 llibres i 6 audiovisuals per un període màxim d’un mes, sense possibilitat de renovar.

  Imprés de sol·licitud del carnet de préstec col·lectiu.

 • Interbibliotecari: Aquesta modalitat serveix per a pal·liar les mancances bibliogràfiques del nostre servei amb peticions a altres biblioteques de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana. No s’admeten sol·licituds de materials audiovisuals, ni de narrativa infantil ni ne les obres considerades novetats. Per fer la petició cal que el soci òmpliga el formulari amb les dades del llibre a demanar. També pot fer la petició via l’OPAC de la Xarxa identificant-se amb el seu número de soci. Cada soci pot realitzar un màxim de 6 peticions interbibliotecàries a l’any.

  Imprés de sol·licitud de préstec interbibliotecari.

 • Lectors de llibres electrònics: Aquesta modalitat ofereix el servei de préstec a domicili d'e-readers a tots els usuaris de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana, prèvia presentació del carnet de lector i la firma d'acceptació de les condicions d'ús. 

          Norma i formulari de sol·licitud de lectors de llibres electrònics.
 • Llibres electrònics: Aquesta modalitat ofereix el servei d'accedir a la plataforma tecnològica eBiblio que permet accedir al catàleg i demanar en préstec les principals novetats editorials en format digital per a poder-les llegir en diferents dispositius (tauletes tàctils, telèfons intel·ligents, ordinadors personals o e-readers).          

           Normativa del préstec de llibres electrònics.   Guia ús eBiblio Comunitat Valenciana.   Guía de uso eBiblio Comunidad Valenciana.

 • BIBLIOCASA: Dirigit a les persones majors de 65 anys i a persones amb discapacitat, aquest servei pretén dur a aquests col·lectius els llibres a casa i recollir-los una vegada els hagen llegit.
                               Guia de funcionament.                               Sol·licitud Bibliocasa.
  Per a fer ús de qualssevol de les modalitats exposades és necessari tenir el carnet de lector de la XLPV.

  Accés a Internet

  wifi

  A través de les següents modalitats:sala_internet_biblioteca_publica_vinaros

  • Fent ús d’un dels 8 terminals que la Biblioteca té a disposició dels socis amb sessions de connexió a Internet de 60’, passats el quals la sessió finalitza i el lector ha d’abandonar el seu lloc. Poden fer ús d’aquest servei tots el majors de 14 anys presentant el carnet de soci al personal bibliotecari per a que l’active a l’aplicació informàtica del I-Café. En el cas dels socis amb edats compreses entre els 14 i 17 anys cal adjuntar un autorització del pare/mare o tutor per a poder accedir a Internet.
  • Fent ús de la zona wifi de la Biblioteca. Aquest servei és a disposició de tots els usuaris de la Biblioteca i només cal presentar el DNI al personal bibliotecari per a obtenir una contrasenya. Tanmateix, en els menors de 18 anys cal adjuntar l’autorització del pare/mare o tutor per a poder fer ús d’aquest servei.

  Imprés d'autorització d'accés a Internet per a menors.

  • Fent ús dels portàtils del Programa TIC TAC desenvolupat a la Comunitat Valenciana en virtut del Conveni bilateral de col·laboració subscrit entre Red.es i la Conselleria de Cultura i Esport, i cofinançat pels fons FEDER 2007/2013. Aquest servei està a disposició de tots els lectors de la XLPV majors de 18 anys i amb carnet d’usuari. El préstec d’aquests ordenadors està sotmès a la normativa redactada per la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques de la Generalitat Valenciana.

  Norma Programa TIC TAC

  Reprografia

  reprografiaDins dels límits que marca la legislació de la propietat intel·lectual i els drets d’autor, es poden traure fotocòpies en blanc i negre del material bibliogràfic de la Biblioteca. El preu de la fotocòpia es de 5 cèntims d’euro.

  Desiderates

  Servei que ofereix a l’usuari proposar a la Biblioteca la compra de materials no localitzats a la nostra col·lecció. Les peticions poden fer-se via  l’OPAC de la Xarxa identificant-se amb el seu número de soci o bé omplint un formulari i dipositant-lo en la bústia de la Biblioteca. La decisió última de l’adquisició recau en la valoració del personal tècnic de la biblioteca.

  Imprés de sol·licitud de desiderata.

  Reserves

  Permet a l’usuari efectuar reserves d’aquells materials del nostre fons que es troben en circulació. Els usuaris poden fer ús d’aquest servei a través l’OPAC de la Xarxa identificant-se amb el seu número de soci o dirigint-se al taulell de la Biblioteca i formular-la al personal bibliotecari qui la gestionarà al moment. Un cop l’obra aplega a les instal·lacions de la Biblioteca, el peticionari es avisat per a que passe a recollir-lo.

  Per a fer una reserva online faci clic ací...

  Activitats culturals

  conferencies-tallers-biblioteca-publica-vinarosEs tracta de tots aquells actes organitzats bé per la pròpia Biblioteca o per altres institucions en col·laboració amb l’Ajuntament de Vinaròs i que es duen a terme a les dependències del nostre servei. Al llarg de l’any podem trobar presentacions de noves publicacions, conferències, campanyes d’animació lectora amb contacontes, tallers, exposicions de fotografies i pintura, etc.

  Recerca bibliogràfica

  El personal de la biblioteca intenta resoldre totes les peticions informatives de qualssevol temàtica ja sia mitjantçant Internet o amb les pròpies obres bibliogràfiques del fons. Per a sol·licitar informació no cal tenir el carnet de lector.

  Accés al catàleg

  logoexlpv És la possibilitat de consultar tot el fons bibliogràfic i audio-visual de la biblioteca de Vinaròs així com de totes les biblioteques adherides a la Xarxa de Lectura Pública Valenciana a través de l’OPAC (Catàleg d’Accés Públic en Línia). Amb aquesta ferramenta es pot dur a terme una recerca ja sia per autor, títol, editorial, materia, etc. Aquesta és la única manera de conèixer les dates bibliogràfiques del què busquem i la seua localització física a les prestatgeries. Tanmateix, podreu conèixer la disponibilitat dels materials i amb la vostra clau d’accés allargar el període de préstec, fer reserves i inclòs peticions de compra.

  Per accedir al catàleg de llibres de la Biblioteca faci clic ací...

  Reserva de la sala d'actes

  sala-actes-biblioteca-publica-vinarosServei a disposició de totes les entitats i institucions interessades en fer ús d’un espai per a realitzar reunions públiques o privades. Els espais existents són:


  • La sala d’actes de la Biblioteca de 120m2 i amb una cabuda de 73 persones. Està adequada amb equip de so i imatge. Aquesta sala està reservada fonamentalment a la realització d’actes organitzats i/o en els que col·labora l’Ajuntament de Vinaròs. Per a fer ús d’ella cal comprobar la seua disposició, omplir la sol·licitud i presentar-la en el registre de l'Ajuntament. En el cas de què el sol·licitant sia un servei intern de l'Ajuntament, amb una nota interna dirigida a la Regidora de Cultura demanant el seu ús és suficient.   

  sala_actes_cefire_biblioteca_publica_vinaros
  • La Casa de la Cultura ubicada en la Av. Llibertat, s/n, disposa d'una sala d'actes de 90 m2, amb 70 seients i  adequada també amb equip de so i imatge. Aquesta sala està a disposició de qualssevol entitat o institució que requereixca d'un espai per a reunir-se. En principi, es pot utilitzar a partir de les 20.30 h de dilluns a divendres, i en caps de setmana tot el dia. Per a fer ús d’ell cal comprobar la seua disposició, omplir una instància, imprimir-la i presentar-la al registre de l’Ajuntament.

  Imprés de sol·licitud de reserva de la sala d'actes (instància general).

  Carnet de soci

  carnet-lectorAquest document permet a l’usuari accedir als préstecs dels materials bibliogràfics de la nostra biblioteca i de totes aquelles biblioteques adherides a la Xarxa de Lectura Pública Valenciana. Es pot demanar:

  • Un carné personal de soci. Per a obtin-lo cal omplir la sol·licitud de soci, presentar una fotografia (de la mida del DNI) i una còpia del DNI o passaport en cas de ser estranger. Per al carnet dels lectors infantils (menors de 14 anys), es requereix a més a més el DNI del pare, mare o tutor.
  • Un carné col·lectiu. Per a obtindre aquest carné l’entitat beneficiària deurà designar a una persona responsable del fons prestat. Per a ontindre’l cal complimentar la sol·licitud  signada pel director del centre, i el responsable designat, amb el segell de l’entitat beneficiària i a més a més una còpia del DNI del responsable.

  El lector rebrà el carné per correu ordinari a l’adreça senyalada en la sol·licitud, i se li adjuntarà una password per a poder accedir a l’OPAC de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana i gestionar alguns tràmits vers la xarxa Internet.

  Imprés de sol·licitud del carnet de lector. 

  Donacions

  És tracta d’una de les formes importants d’incorporació de materials bibliogràfics i documentals a la nostra Biblioteca. Aportacions de particulars i d’institucions permeten enriquir la col·lecció. Una de les condicions del procés de donació, és que la Biblioteca es reserva el dret d’admissió d’un lot tenint en compte l’interès i la utilitat del mateix per als usuaris. Tanmateix, és l’equip tècnic el qui avalua la col·lecció  i estableix les condicions d’organització, accés i ús del fons donat. Tota donació s’accepta amb l’acord que el material donat passa a ser propietat legal de la Biblioteca Municipal de Vinaròs.

  Per a poder fer aquest dipòsit cal que s’ompli la següent sol·licitud on es donaran unes informacions mínimes tan del donant com de les característiques del material amb la finalitat que el personal tècnic valor si s’adequa al fons del servei. En el cas de donacions voluminoses o de gran valor històric que requereixen unes condicions especials de magatzematge i ús, caldrà que la donació sigui aprovada per l’òrgan competent de l’Ajuntament.

  Imprés de donacions

  Visites guiades

  Una de les activitats de difusió que la Biblioteca ofereix a qualssevol entitat però fonamentalment als centre educatius, és la possibilitat de realitzar una ruta per les dependències del servei. El personal de la biblioteca acompanya durant 1 hora als grups explicant els serveis i el seu funcionament. Per a gaudir d’aquesta activitat  cal omplir una fulla de sol·licitud, i es pot demanar en qualssevol moment de l’any a excepció de l’estiu.

  Imprés de sol·licitud de visita guiada.

  Suggeriments

  Tot usuari de la nostra biblioteca pot fer suggeriments vers el funcionament del servei ja sia via correu electrònic o en format paper i dipositar-lo en la bústia.

  Imprés de suggeriments.

  Bústia de retorns

  Per a facilitar la devolució del material prestat a tota aquella gent que per problemes de temps no pot venir en l’horari habitual d’obertura del servei, la Biblioteca Municipal ha habilitat una bústia al carrer per l’accés de la Pl. Hort dels Escribano per a que els socis dipositen els materials i facen efectiva la devolució dels préstecs quan el servei està tancat.

   

  Previous Següent
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  Guies de lectura Guies de lectura Ací teniu una guia digital per a pares i mestres amb propostes d'animació lectora per a públic infantil i juvenil editat per la General... Llegir...
  Campanya Difusió Lectora Campanya Difusió Lectora          Amb la finalitat de crear i promoure l'hàbit de la lectura en la població es posa en... Llegir...
  Activitat Activitat                        ... Llegir...
  Campanya Campanya L'Ajuntament de Vinaròs, a través del Gabinet de Normalització Lingüística, impulsa una campanya de targetes d'invitació d'aniversari. ... Llegir...
  Conmemoració Conmemoració Descarrega't la programació de la commemoració de la XV Fira del Llibre Llegir...
  Estrena de la web Estrena de la web Ei! Per fí estrenem la web! Què opines, t'agrada? Trobes a faltar alguna cosa? Envia'ns la teva opinió a biblioteca@vinaros.org. Llegir...

  Novetats_del_mes_de_la_Biblioteca_de_Vinaros descarrega-activitats-biblioteca-vinaros


  Agenda


  © 2011 Biblioteca Pública de Vinaròs, pl. de l'Hort dels Escribano, s/n. 964.459.590